CIAR

JAKOSĆ

CIAR s.p.a. to dynamiczna rzeczywistość silnie ukierunkowana na osiągnięcie utrwalonych celów jakościowych przepisów serii ISO 9000, dla których organizacja jest certyfikowana zgodnie z UNI EN ISO 9001: 2015.

Aż do pierwszych potrzeb związanych z budową Systemu Zarządzania Jakością, które powstały pod koniec lat 90., firma zawsze uważała, że ​​polityki ważne na arenie międzynarodowej są innowacyjne, rozumiejąc znaczenie takiej strategicznej decyzji pomogłoby to poprawić ogólną wydajność biznesową i zapewnić solidną podstawę dla inicjatyw zrównoważonego rozwoju.
Dlatego potencjalne korzyści, w których QMS CIAR s.p.a. rozpoznajesz, są to:
i. zdolność do regularnego dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania klienta i obowiązujące wymagania obowiązkowe;
ii. ułatwiać możliwości zwiększenia satysfakcji klienta;
iii. borykać się z ryzykiem i szansami związanymi z jego kontekstem i celami;
iv. zdolność do wykazania zgodności z określonymi wymaganiami systemu zarządzania jakością.

Struktura ISO, jak wiadomo, wykorzystuje podejście procesowe, które obejmuje cykl Plan-Do-Check-Act (PDCA) lub cykl Deminga od pierwszego szkicu.
Podejście procesowe pozwala organizacji planować procesy i ich interakcje, podczas gdy cykl PDCA pozwala organizacji upewnić się, że jej procesy są odpowiednio wyposażone i zarządzane oraz że określa się możliwości poprawy, oferując nowe pole dla kolejnych działań.

Innowacyjnym elementem wydania 9001 w 2015 roku jest koncepcja myślenia opartego na ryzyku pozwalająca organizacji określić czynniki, które mogą odwrócić jej procesy a system zarządzania jakością może wprowadzić planowane kontrole prewencyjne od wyników, w celu zminimalizowania negatywnych skutków i zmaksymalizowania możliwości, gdy się pojawią.

Nauki zarządzania ryzykiem typowe dla ISO 31000: 2018 działają dzięki analizie SWOT opracowanej przez firmę, aby wykryć ryzyko każdego działu, monitorując je.

Łańcuch jakości CIAR s.p.a. zaczyna się od  stworzenia planu jakości procesu, w którym logiczny przepływ informacji i produktów jest mapowany i przepisywany.

Łańcuch ten rozwija się  wraz z kontrolą zmiennych procesowych, kontrolowanych okresowo zarówno w formie systemowej, jak i produktu, aby ostatecznie doprowadzić do zarządzania niezgodnościami, innego narzędzia, które gwarantuje ścieżkę ciągłego doskonalenia.
Firma otrzymała certyfikat od pierwszego wydania w 1998 r. w imieniu ICILA lub marki CSI SpA, jednostki certyfikującej i analizującej zachowanie, firmy z grupy IMQ, która świadczy usługi certyfikacyjne w sektorach łańcucha drzewnego, wystroju i papieru.